บันเทิง

แรงสุด! เปิดใจ น้ำเพชร ฟาด พิมรี่พาย ถ้าออเดอร์เยอะจนส่งของไม่ทัน ก็หยุดขายก่อน

~ ~ ~ แรงสุด! เปิดใจ น้ำเพชร ฟาด พิมรี่พาย ถ้าออเดอร์เยอะจนส่งของไม่ทัน ก็หยุดขายก่อน ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~