ข่าวเด่น

‘บุ้ง ใบหยก’ โพสต์ถาม คนฉีดซิโนแวคแล้ว 2 เข็มไปไงต่อ หลัง สธ.ประกาศสูตรฉีดใหม่

~

~

~

‘บุ้ง ใบหยก’ โพสต์ถาม คนฉีดซิโนแวคแล้ว 2 เข็มไปไงต่อ หลัง สธ.ประกาศสูตรฉีดใหม่

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *