ข่าวเด่น

เจ้าตู บเเสนรู้ เดินไปหาหมอถึงคลินิ กเอง

โดยเ ห ตุการณ์เกิดขึ้นที่ เมืองอี ก าทู รัฐเซอารา ประเทศบราซิล ขณะที่ อิกอร์ ออลันดา สั ต วแพทย์หนุ่มนั่งทำงาน

อยู่ในคลินิ กสั ต วแพทย์ จู่ ๆ เขาก็ต้องต กใจหนัก เมื่อเห็นเจ้าตู บจ รจั ดตัวหนึ่งเดินเข้ามายังคลินิ ก

ราวกับว่าต้องการขอความช่วยเหลือโดยเขากล่าวว่า เจ้าตู บมันเดินมาอย่ างเงียบส ง บ ซึ่งตอนแรกทั้งเขาและพนักงาน

~

~

~

ยังไม่เข้าใจสถานการณ์มากนัก จึงพย าย ามมองไปรอบ ๆ เพื่อดูว่า มีใครมากับเจ้าตู บหรือไม่ แต่ทว่ามันไม่มีใครเลย

เมื่อเข้าไปตรวจดูใกล้ ๆ ก็พบว่าเจ้าตู บมันได้รับบ าดเ จ็ บมาซึ่งอาการบ า ดเ จ็ บของเจ้าตู บ ยังคงต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม

~

~

~

และอาจจะใช้เวลานานเล็กน้อย แต่ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะเขาสั ญญ าว่า จะดูแลรักษ าเจ้าตู บอย่ างดี

ตอนนี้เขาจึงกลายเป็นเจ้าของเคสไปโดยปริย าย

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *