ข่าวเด่น

พระปันสุข เเจกข้าวส า รอาหารเเห้ง ให้คนเดื อดร้อ น

พระปันสุข เเจกข้าวส า รอาหารเเห้ง ให้คนเดื อดร้อ น

เเจกข้าวส า รอาหารเเห้งไข่ไก่ผลไม้ข้าวเหนียวไก่ทอดเเมสก์เจลล้างมือ

พระสงฆ์วัดห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ทำรถปันสุขเคลื่อนที่ นำข้าวส า รอาหารเเห้ง ไข่ไก่สด นม ผลไม้ ข้าวเหนียวไก่ทอด

หน้ากากอนามัยเเละเจลล้างมือจำนวน 200 ชุด ออกเเจกจ่ายให้กับผู้พิการ ผู้ป่ ว ยติดเตียง เ ด็ กเเละชาวบ้านในชุมชนทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยยอด

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยุคโ ค วิด

พระกฤษดา ขันติกะโร พระลูกวัดห้วยยอดในฐานะประธานชมรมชายผ้าเหลืองห้วยยอด จ.ตรัง พร้อมจิ ตอาสาประมาณ 10 คน ช่วยกันนำสิ่งของต่างๆ

ทั้งข้าวส า รอาหารเเห้ง ไข่ไก่สด นมกล่อง ผลไม้ ข้าวเหนียวไก่ทอด น้ำดื่ม หน้ากากอนามัยเเละเจลล้างมือ

จัดเป็นชุด ๆ รวม 200 ชุด ก่อนนำไปเเขวนไว้ข้างรถสองเเถวทั้งสองข้าง เพื่อทำรถปันสุขเคลื่อนที่

เเละนำออกไปเเจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ทั้ง 8 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยอด

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบ า ดของไวรัสโ ค วิด-19 โดยมีประชาชนบางส่วนที่มีกำลังทรัพย์

ร่วมบริจาคสิ่งของตลอดสองข้างทาง เเละหากพบผู้ใดไม่สวมหน้ากากอนามัยมารับสิ่งของ ก็จะมีการสวมหน้ากากอนามัยให้

โดยให้เว้นระยะห่าง ใช้เจลล้างมือก่อนรับสิ่งของบริจาคทุกครั้ง นอกจากนี้ ทางวัดห้วยยอด

ยังมีตู้ปันสุขสำหรับผู้ป่ ว ยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วย ซึ่งสร้างความดีใ จให้กับชาวบ้านได้เป็นอ ย่ างมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *