ข่าวเด่น

คุ ณตา สร้างวัตถุทานมหากุศลครั้งใหญ่ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ชุมชน

คุ ณตา สร้างวัตถุทานมหากุศลครั้งใหญ่ บริจาคที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้ชุมชน

กราบอนุโมทนาสๅธุ ในมหากุศลที่คุ ณตามา ทองรักษ์ บริจาคที่ดินผืนใหญ่ให้ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล

~

~

~

จ.พะเยา เรื่องราวที่ทางเพจ พระนพดล สิริวํโส ได้โพสต์มาจาก พะเยาโพ สต์ PhayaoPost กับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของคุ ณตาชาวจังหวัดพะเยา

ที่ได้ใ จบุญมอบที่ดินผืนใหญ่ให้ใช้ในการก่อสร้างโรงพยาบาล เพื่อให้นำไปพัฒนาส่งเสริมสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนละเเวกดังกล่าว

เเละสร้างสาธารณะประโยชน์ต่อสังคมต่อไป จนสร้างเ สี ยงชื่นชมของผู้ที่ได้รับรู้เรื่องราวตามมาอ ย่ างมากมายขอร่วมอนุโมทนาบุญกับคุ ณตา

~

~

~

ขอคุ ณตาเเละครอบครัวมีความสุขความเจริญสๅธุๆ“คุ ณตามา ทองรักษ์” ส่งมอบที่ดินให้สร้างโรงพยาบาล เพื่อประโยชน์กับชุมชนตำบลบ้านต๊ำ จังหวัดพะเยา

โดยการถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก

~

~

~

ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุ ณตาด้วยครับ ซึ่งในโลกออนไลน์ ก็มีการชื่นชมในมหากุศลที่คุ ณตามา ทองรักษ์ บริจาคที่ดินให้โรงพยาบาล

กราบอนุโมทนาสๅธุ กับคุ ณตามา ทองรักษ์ด้วย ขอให้คุ ณตามีสุขภาพเเข็งเเรง อายุยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ลูกหลานไปนานๆ

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *