ดูดวง

ชะต า 4 ราศีจากนี้ชีวิ ตพลิกฟื้นกลับมารุ่งพุ่ งแ ร ง โชคล าภเข้าหารั วๆ

ชีวิ ตพลิกฟื้น ราศีเมษ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม

เป็นราศีเดียวที่เป็นราศีกับเมืองเวลานี้ดวงเมืองดีมาก มีสาธารณูปโภค ประเพณี วัฒนธรรม

~

~

~

ที่รองรับที่ดี หลังสงกรานต์จะมีดวงการเงิน การงาน ดาวเกื้อกูล ค้ำคูณ อะไรที่พั งจะกลับมาฟื้น

อย่ าเช้าชามเย็นชาม ราศีเมษจะสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงได้ดี ไม่ติดกับดั กของราหู

ดาวประจำตัวเริ่มเดินดีขึ้น ดวงเมืองและชาวเมษกำลังดี จะลงตัวทั้งการงานการเงิน

ชีวิ ตพลิกฟื้น ราศีธนู 16 ธันวาคม – 15 มกราคม

ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. มีกำลังโคจรเดินหน้า ดาวเดินหน้ามีแต่เรื่องดีๆ ดูจากมุมของดวงดาว

~

~

~

กิจก ร ร ม ในการพบปะติดต่อเดินทางคึ กคั กถึง 15 มิ.ย. คุณจะดำเนินการอะไรให้ลุ ยเลย

ติดต่อค้าขาย เริ่มการศึกษาเริ่มการงานใหม่คุณมีจังหวะที่มีเรื่องดี

ดาวประจำตัวของคุณจะเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะขยับไปอีก

เรื่องเงินงานประส านติดต่อ ชาวธนูต้องลุ กขึ้นมารีบคิด รีบสร้างช่วงสงกรานต์เป็นช่วงที่ดีของคุณฟั นธง

ชีวิ ตพลิกฟื้นราศีสิงห์ 17 สิงหาคม – 16 กันย า ยน

ก่อนวันที่ 29 มี.ค. มีแต่เรื่องไม่สบายใจ ไม่สบายก าย ติดขั ดไปหมด เพราะมีดาวเป็นอ ริ

~

~

~

แต่หลังจากนี้ดวงร้ า ย จะกลายเป็นดี หลังสงกรานต์เนี่ยดวงดีฟั นธง

โดยเฉพาะจากนี้จนถึงวันที่ 26 มิ.ย. ดีมากๆ จะพบปะติดต่อทำอะไรก็ตามมีผลดี

คนที่ไม่มีคู่ก็จะมีคู่ คนที่ทำอะไรไม่เรียบร้อยก็จะเรียบร้อย สิ่งที่เป็นอุปส ร ร คจะเป็นโชคล า ภ

ถูกหวยรวยเบอร์ สิ่งใดที่ไม่เคยสมหวังจะสมหวัง มีดาวเกื้อกูล อุดหนุนเกื้อกูล

หลังสงกรานต์ปีนี้โชคดี ทำบุญ ที่บ้านเกิดเมืองนอนจะดี ไหว้เจ้าพ่อ

พระคลังมหาสมบัติ ที่วัดเจ้าอ าม ใครอย า กรวย อย า กตั้งตัว ไปไหว้ดู

~

~

~

ชีวิ ตพลิกฟื้นราศีตุล 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิก ายน

ถึงจะมีบุญ มีโอกาส แต่เหมือนขยับไม่ได้ ถูกสตัฟฟ์เอาไว้ แม้ว่าเราจะมีบุญ แต่มันไม่สามารถ

เกิดสิ่งที่ดีได้ ชีวิ ตเหมือนถูกบ ล็ อ กไว้ แต่พอผ่านพ้น 29 มี.ค.มาแล้ว ดาวยกแล้วดี

มีโอก าสประส บความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า จากนี้ 2-3 ปี

มีเกณฑ์ได้บ้าน เริ่มมองหาการซื้อที่ ซื้อบ้าน เราจะมีบ้านที่อยู่ที่ไหน

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *