ข่าวเด่น

ควายตายร่วมร้อยกินน้ำในบ่อดิ้นทุรนสิ้นใจเจ้าของสูญ 2 ล้าน จี้สอบแหล่งน้ำพิษ

~

~

~

ควายตายร่วมร้อยกินน้ำในบ่อดิ้นทุรนสิ้นใจเจ้าของสูญ 2 ล้าน จี้สอบแหล่งน้ำพิษ

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *