ข่าวเด่น

เจ้าคณะสงฆ์สั่งเบรกพระเสกใบมะขามเป็นตัวต่อ

~

~

~

เจ้าคณะสงฆ์สั่งเบรกพระเสกใบมะขามเป็นตัวต่อ

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *