ข่าวเด่น

“เพชร ฏีญาร์ภา” ช็อค! ถูกไล่ออกจากงานกลางวงสัมภาษณ์

~

~

~

“เพชร ฏีญาร์ภา” ช็อค! ถูกไล่ออกจากงานกลางวงสัมภาษณ์

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *