ข่าวเด่น

ถึงติดโควิดแต่เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ของจีน ก็ยังได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย

~

~

~

ถึงติดโควิดแต่เด็กนักเรียนชั้น ม.6 ของจีน ก็ยังได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *