ความรู้

ถ้าอยากเป็นที่รักเป็นคนมีค่าของใครบางคนขอเวลาแค่ 7 นาที

~

~

~

ถ้าอยากเป็นที่รักเป็นคนมีค่าของใครบางคนขอเวลาแค่ 7 นาที

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *