ข่าวเด่น

ตำนาน หลวง ปู่ผาง พระ ผู้ ยอม สละ ร่าง ให้ งู กิน

~

~

~

หลวงปู่ผาง พระผู้ยอมสละร่างให้งูกิน

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *