ข่าวเด่น

สิ้นใจเจ็บปวดหรือไม่ สายใยระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์คืออะไร

~

~

~

สิ้นใจเจ็บปวดหรือไม่ ตายแล้วเจ็บอยู่หรือเปล่า สายใยระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์คืออะไร

~

~

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *